Estudiar disseny d’interiors

Encara que és un terme molt nou, és molta la gent i cada vegada més que vol dedicar el seu futur laboral al disseny d’interiors, i és que encara que fa poc que s’ha aconseguit institucionalitzar com una carrera de la universitat, el camp del disseny d’interiors sempre ha existit. Un dels principals punts importants per a la gent que estudia aquest tipus de carrera té a veure amb l’arquitectura, encara que de vegades es pot definir com una disciplina diferent i totalment independent. Tenen múltiples àrees de desenvolupament però sempre se li lliga amb el món de l’arquitectura, per això sempre tindran un punt en comú en el qual hauran de conviure.

En realitat el disseny d’interiors és una disciplina que tracta d’ordenar i construir l’espai interior movent o canviant l’espai que es té en un determinat lloc. Això no té res a veure amb la decoració interior, ja que aquesta es dedica més als aspectes psicològics de com s’hauria de decorar una casa per dins, mentre que la persona que es dedica al món del disseny d’interiors dissenya l’espai en si. Pot entendre’s també com la millor forma de distribuir els diferents espais que existeixen en una llar.

En realitat el treball que té un dissenyador d’interiors és aconseguir que un determinat espai pugui adquirir un determinat significat, és a dir que treballa la forma, l’espai, la llum, les textures i distribucions en el seu conjunt. Normalment aquestes persones treballen partint d’una idea d’uns clients, depenent de la percepció que tinguin sobre el resultat final que esperen. Per això són persones que han de tenir una gran amplitud creativa per poder donar els millors resultats per dur a terme l’encàrrec que li han demanat.

És molta gent la que avui dia vol realitzar aquest tipus d’estudis la finalitat dels quals per a aquells que emprenguin aquesta carrera serà la de satisfer i crear llocs confortables i atractius per poder viure dins d’ells i en els quals porten les funcions bàsiques de les persones. Aquest tipus d’estudis duen a terme aspectes arquitectònics, per això està lligat a aquest tipus d’art. És veritat que molta gent que estudia aquest tipus de disseny són arquitectes que volen ampliar conéixements i dedicar-se a un món molt més específic.

Algunes de les funcions que realitza un dissenyador d’interiors són les d’elaborar projectes de decoració de cases, o tot tipus d’edificis, recintes, o fins a avions o fires, exposicions etc., així mateix planifica i gestiona tot el projecte perquè es dugui a terme, i per a això dirigeix i supervisa la construcció d’aquests projectes.

Si vols estudiar disseny d’interiors, són moltes les escoles o universitats que et donen la possibilitat de realitzar els estudis, per això és necessari que busquis informació de quin és el millor lloc o universitat on podràs realitzar aquests estudis de disseny d’interiors.

LEAVE A COMMENT